Tukea työllistymiseen

Nuorisotakuu koskee sinua, jos olet alle 25-vuotias nuori tai alle 30-vuotias vastavalmistunut nuori aikuinen. Nuorisotakuu tarkoittaa sitä, että sinulle tarjotaan työ-, työkokeilu- opiskelu, työpaja- tai kuntoutuspaikka viimeistään kolmen kuukauden kuluessa työttömäksi ilmoittautumisesta. Lisätietoa Nuorisotakuun sivuilta.

Tie työllistymiseen! -palvelu on osa Kouvolan kaupungin työllistymisen edistämisen palveluita. Työnhakijoille palvelu tarjoaa muun muassa yksilöityä tukea ja ohjausta työnhakuun sekä kartoitusta ja vinkkejä sopivien työpaikkojen löytymiseen. Palvelu on tarkoitettu ensisijaisesti kouvolalaisille työttömille työnhakijoille, joiden työttömyys on kestänyt vähintään vuoden verran. Mahdollisia polkuja työelämään voivat olla työkokeilu, palkkatuki, oppisopimus tai avoimet työpaikat.
Lisätietoa Kouvolan kaupungin sivuilta.

Työllistämisen Kouvola-lisä
Jos olet ollut pitkään työttömänä, kuulut nuorisotakuun piiriin tai sinulla on vamma tai sairaus, joka vaikeutta työllistymistä, voit olla oikeutettu 350 euron kuukausittaiseen työllistämisen Kouvola-lisään. Kouvolan kaupunki maksaa tuen työnantajalle, joka ottaa sinut töihin. Työnantaja voi olla yritys, yhdistys, järjestö tai säätiö. Tukea on mahdollisuus hakea enintään kuudelle työsuhteen ensimmäiselle kuukaudelle.
Lisätietoa Kouvolan kaupungin sivuilta.

Palkkatuettu työ Kouvolan kaupungilla
Oletko työttömänä, mutta haluaisit päästä töihin? Palkkatuetun työn kautta pääset kiinni työelämään, kartutat osaamistasi ja työkokemustasi ja parannat mahdollisuuksiasi työmarkkinoilla. Kouvolan kaupunki työllistää työllisyysmäärärahoilla työttömiä työnhakijoita kaupungin toimialoille erilaisiin tehtäviin.

Palkkatuettuihin tehtäviin työllistetään henkilöitä, joilla on työttömyyden perusteella palkkatukioikeus. Palkkatuen myöntämisestä päättää TE-toimisto. Palkkatuki on työnantajalle maksettava tuki työttömän työnhakijan palkkauskustannuksiin.

Tarkista palkkatukioikeutesi TE-toimistosta, puh. 0295 042 002 / henkilöasiakaspalvelut, arkisin klo 9-16.15. Ota sen jälkeen yhteyttä työvoimasuunnittelija Juha Mäkelään, puh. 020 615 7149.
Lisätietoa Kouvolan kaupungin sivuilta.

Iitin työllisyyspalvelut tarjoaa tukea ensisijaisesti pitkäaikaistyöttömille, mutta neuvontaa on tarjolla myös muille työttömille ja työttömyysuhan alla oleville. Yhteydenotot: työllisyyskoordinaattori Tanja Tuomi, 040 701 4227, tanja.tuomi@iitti.fi.
Lisätietoa Iitin kunnan sivuilta.

Iitin nuorten työpaja on tarkoitettu 16-29-vuotiaille nuorille, jotka etsivät suuntaa elämälleen. Avun tarve voi koskea mm. arjenhallintaa, työllistymistä tai koulutukseen hakeutumista. Jokaisen yksilöllisiä haasteita ratkotaan yksilövalmentajan kanssa. Pajalla on mahdollisuus tutustua puu- ja käsitöihin sekä myyntityöhön.

Nuorten työpaja on Iitin toimintakeskuksen yhteydessä, osoitteessa Rautatienkatu 20, Kausala. Yhteydenotot: Nuorten työpajaohjaaja Joonas Honkimaa, 040 5749 327, joonas.honkimaa@iitti.fi.
Lisätietoa Iitin kunnan sivulta.

Kesätyösetelit Kouvolassa ja Iitissä
Kouvola ja Iitti tukevat alaikäisten nuorten työllistymistä tarjoamalla heille mahdollisuuden kesätyöseteliin. Setelin arvo maksetaan nuoren työnantajalle helpottamaan työllistämisestä aiheutuvia kuluja. Setelit ovat haussa alkuvuodesta.
Lisätietoa Kouvolan kaupungin sivuilta.