Tukea työllistämiseen

Tie työllistymiseen Kouvolan kaupungin tarjoamat työnantajapalvelut
Palvelu tarjoaa kouvolalaisille työnantajille henkilökohtaista ja luottamuksellista asiantuntija-apua erilaisissa henkilöstö- ja rekrytointiasioissa. Työnantajille annetaan tietoa myös erilaisista palkkaustukimuodoista.
Lue lisää ja katso yhteystiedot Kouvolan kaupungin sivuilla.

Työllistämisen Kouvola-lisä
Kouvolan kaupunki maksaa työllistämisen Kouvola-lisää yrityksille, yhdistyksille, järjestöille ja säätiöille, jotka palkkaavat pitkään työttömänä olleen työnhakijan tai nuorisotakuun piiriin kuuluvan nuoren tai henkilön, jonka vamma tai sairaus olennaisesti vaikeuttaa työllistymistä. Tukea voi saada enintään kuudelle työsuhteen ensimmäiselle kuukaudelle.
Tarkat kriteerit ja tarvittavat lomakkeet löytyvät Kouvolan kaupungin sivuilta.

Työllistämisen Kouvola-lisä nuorisotakuukriteerillä
Työllistettävän on oltava työtön työnhakija sekä alle 25-vuotias tai vuoden sisällä valmistunut 25-29-vuotias.

Palkkatuki
Työnantaja voi saada TE-toimiston myöntämää palkkatukea työttömän työnhakijan työllistämiseen. Palkkatuen voi käyttää palkkauskustannuksiin.
Lisätietoja palkkatuesta TE-toimiston sivuilla.

Kesätyösetelit
Kouvola ja Iitti tukevat nuorten palkkaamista tarjoamalla mahdollisuuden kesätyöseteliin. Setelin arvo maksetaan nuoren työnantajalle helpottamaan työllistämisestä aiheutuvia kuluja. Setelit ovat haussa alkuvuodesta. Seteleitä myönnetään yrityksille ja yhdistyksille.
Lisätietoa Kouvolan kaupungin sivuilta.
Lisätietoa Iitin kunnan sivuilta.

Oppisopimuskoulutus
Oppisopimuskoulutus sopii yrityksille silloin, kun työmarkkinoilta ei löydy sopivalla koulutuksella varustettua työntekijää tai ilmenee tarve kouluttaa henkilöstöä uusiin tehtäviin tai syventää työntekijöiden ammattialaa.
Kouvolassa ja Iitissä oppisopimusasiat kulkevat Kouvolan seudun ammattiopiston koulutustarkastajan Tommi Neuvosen kautta. Tommin yhteystiedot löytyvät Kouvolan seudun ammattiopiston sivuilta.
Lisätietoja oppisopimuksesta TE-toimiston sivuilla ja osoitteessa oppisopimus.net.

Työkokeilu
Työkokeilussa työntekijä voi selvittää ammatinvalinta- ja uravaihtoehtojaan tai mahdollisuuksiaan palata työmarkkinoille. Siinä työntekijä tekee työpaikalla yleisesti työsuhteessa tehtäviä töitä, mutta kyseessä ei ole työsuhde eikä sen ajalta makseta palkkaa. Nuorella työkokeilu voi tulla kyseeseen esimerkiksi pitkän työttömyyden jälkeen, jos hän harkitsee alan vaihtoa ja haluaa tutustua uuteen alaan tai jos hän tarvitsee muuten tukea työelämään paluuseen. Työkokeilut toteutetaan aina nuoren omista lähtökohdista. Esimerkiksi työkokemuksen puute vastavalmistuneella nuorella ei ole peruste työkokeilulle omalla alalla. Lisätietoja TE-toimiston sivuilla.